Carien Vugts - A shadow in the sky

project 2018

Carien Vugts
Artist-in-residency

Boellaardfonds steunde de artist-in-residency van Carien Vugts met een bijdrage van 500 euro

‘Voor deze residency wilde ik me opnieuw laten inspireren door de architectuur van de Catalaanse Art Nouveau.
Hoe kan ik de aspecten van deze Modernistische architectuur vertalen naar het beeldend onderzoek in mijn werk; de decoraties, de confrontaties tussen 2- en 3-dimensionaal, combinaties van verschillende materialen en het spel der schaduwen?’

De initiatiefnemers hebben een mooie artist-in-residence gerealiseerd. Het atelier was een mooie hoge ruimte met veel licht. En gelegen temidden van de vele wijngaarden heerste er een absolute stilte. De ideale omstandigheden om te werken aan mijn onderzoek: ‘Het in beeld brengen van een fictief universum dat steeds verder indikt en specifieker wordt. Het is het najagen van herinneringen aan locaties uit mijn jeugd. Het zijn geen objectieve herinneringen maar ze zijn en worden beïnvloed door gevoel en stemmingen.’

‘Het werk-in-situ dat hierbij ontstaat is een onderzoek naar de relatie tussen het verbeelden van deze herinnering aan bepaalde locaties en de ruimte waarin het werk tot stand komt. De verschijningsvorm van het werk wordt mede bepaald door de specifieke, architecturale kwaliteiten van de ruimte. In dit geval de ruimte in Barcelona waar de tentoonstelling zou plaatsvinden.

Uitgangspunt in de ruimte was een half ingebouwde pilaar in het midden van een wand. Deze kreeg uiteindelijk een prominente plek binnen mijn werk. Zoals de pilaar uit de muur naar voren komt zo kwam ook mijn werk uit de muur naar voren. Witte laag na witte laag. De muur zelf werd wederom onderdeel van het werk, alsof krachten aan de andere zijde van de wand het beeld naar voren duwden. Het werk nam langzaam bezit van de ruimte.

Het is uiteindelijk een goede mix geworden; de tentoonstellingsruimte, de architectuur van de stad en mijn eigen beeldtaal, zijn een symbiotische relatie aangegaan. De architectuur uit de periode van de Catalaanse Art Nouveau is ondertussen een heuse ‘inwoner’ in mijn werk geworden. Maar de keuze voor de gebruikte structuren en de gebruikte vormen komt duidelijk voort uit mijn eigen beeldtaal. De schaduwvorm in dit werk suggereert heel veel extra fysieke ruimte. Ook de gelaagdheid in dit nieuwe werk vraagt om nader onderzoek.

In Spanje verkeerde ik temidden van andere kunstenaars maar tegelijkertijd ook in een zelfgekozen isolement. Daar was niets, daar was alleen mijn werk en ik. Al mijn zintuigen stonden op scherp in die nieuwe omgeving, ontkoppeld van hetgeen vertrouwd is. Mijn waarneming werd op een andere manier aangesproken en daarmee doorbrak ik mijn eigen, routineuze beeldende gewoonten, er was ruimte voor experiment.’

Carien Vugts, mei 2019

‘a shadow in the sky, a different Muse’
artist-in-residence: december 2018 – aril 2019, Torrelles de Foix

 

carienvugts.nl >

doe een projectaanvraag