Kars Persoon – Intrinsic reasonableness

Aanvragen

Stichting Het Boellaardfonds stelt zich ten doel om bij te dragen aan goede condities voor het creëren en beleven van beeldende kunst in alle denkbare vormen.

Het fonds richt zich op professioneel beeldend kunstenaars, culturele instellingen en – initiatieven, onderwijsinstellingen in de stad en de provincie Utrecht alsmede op het Utrechtse publiek dat in beeldende kunst is geïnteresseerd.

Het fonds steunt initiatieven die gericht zijn op:

  1. het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten;
  2. het verdiepen van inhoud en kwaliteit van beeldend kunstenaars;
  3. het faciliteren en het verbeteren van werkruimtes, materiaal e.d.

Wie kan aanvragen

Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen van rechtspersonen zonder winstoogmerk, en dus niet van natuurlijke personen. Bedoeld worden stichtingen of verenigingen.
Dien geen aanvraag in voor een reeds lopend project.

Wanneer moet een aanvraag binnen zijn

Je kunt het hele jaar aanvragen indienen. De aanvragen worden in de bestuursvergaderingen behandeld.
De vergaderingen vinden plaats in de maanden november, februari, mei en september. Je krijgt uiterlijk een maand na de vergadering uitsluitsel over jouw aanvraag.
Bestuurslid Annelore Scholten neemt de verzoeken in eerste behandeling en deelt deze met het overige bestuur.

Donaties

Stichting Het Boellaardfonds verstrekt gemiddeld bijdragen tussen 2.000 en 7.500 euro.

Naamsvermelding

Heeft Stichting Het Boellaardfonds jouw project financieel ondersteund? Dan verwachten we dat:

  1. je onze naam vermeldt in jouw communicatie-uitingen;
  2. dat je, beeldmateriaal bij ons aanlevert zodat wij het project kunnen plaatsen op de website;
  3. en, waar mogelijk, ons logo gebruikt.

logo downloaden >

aanvraag indienen >

doe een projectaanvraag