Mary A. Waters – Twins with Sables

Het Boellaardfonds

Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Ze stimuleren ons anders te kijken en anders te denken, om zo nieuwe betekenissen te ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan kunst en cultuur.

Stichting Het Boellaardfonds is een particulier Utrechts vermogensfonds dat in 1873 is gevormd uit de nalatenschap van mejuffrouw M.C. Boellaard.

Indachtig haar betrokkenheid bij de Utrechtse kunst en cultuur steunt het fonds beeldende kunst in alle denkbare vormen.

Het fonds richt zich op professioneel beeldend kunstenaars, culturele instellingen en – initiatieven, onderwijsinstellingen in de stad en de provincie Utrecht alsmede op het Utrechtse publiek dat in beeldende kunst is geïnteresseerd.

Het fonds steunt initiatieven die gericht zijn op:

  1. het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten,
  2. het verdiepen van inhoud en kwaliteit van beeldend kunstenaars,
  3. het faciliteren en het verbeteren van werkruimtes, materiaal e.d.

Financiële middelen

Stichting Het Boellaardfonds beschikt over opbrengsten uit eigen vermogen.

Historie

Stichting Het Boellaardfonds is gevormd uit de nalatenschap van mejuffrouw M.C. Boellaard. Op haar verzoek is het fonds gestart onder toezicht van het bestuur van het Genootschap Kunstliefde. In 1940 echter heeft het bestuur van het Genootschap het Boellaardfonds de status van een zelfstandige stichting gegeven. Tegenwoordig is het doel het bevorderen en stimuleren van goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarbij richt het fonds zich op professionele beeldend kunstenaars in de stad en provincie Utrecht.

Organisatie en Bestuur

Het Bestuur van de Stichting het Boellaardfonds wordt gevormd door:
Voorzitter: Annelore Scholten
Penningmeester: Frans van de Ven
Secretaris: Agnes Jongerius
Portefeuille projectaanvragen: Marie-Jose Cools

Het Bestuur behandelt alle aanvragen, stelt de jury in voor de tweejaarlijkse Boellaardprijs en behartigt de financiën van het fonds en alle ermee samenhangende zaken.

Bestuurders hebben geen recht op een beloning voor de werkzaamheden als bestuurder. Wel hebben bestuurders recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

bestuur@boellaardfonds.nl >

Portret van een bestuurder: Hendrik Jan de Vries

Als dank voor zijn jarenlange betrokkenheid bij het Boellaardfonds nodigde het bestuur documentairemaker Dominique Fraanje uit een portet van de oud-voorzitter te maken.

doe een projectaanvraag