Projecten 2022

Het Boellaardfonds steunde uiteenlopende projecten het afgelopen jaar. Onderstaand een overzicht. 

Kunstliefde 

Het genootschap Kunstliefde kreeg een bijdrage van € 5.000. Het uitgangspunt hierbij was, dat Kunstliefde tentoonstellingen organiseerde met en voor haar leden: kunstenaars in de stad en regio Utrecht en jong afgestudeerden van de HKU. Doel van de tentoonstellingen was onder meer het verdiepen van het kunstenaarschap, het bevorderen van de verkoop van kunst (en daardoor inkomen) en presenteren van kunst  aan een groter (Utrechts) publiek. De tentoonstellingen werden meestal ondersteund door podiumavonden. 

Stichting Art Utrecht

Het Boellaardfonds steunde het Project CareFull met een bijdrage van € 3.500.

Het project behelsde een kunstroute in het najaar van 2022 als onderdeel van de Utrecht 900 festiviteiten. Naast de bijdrage van het Boellaardfonds droeg ook de Gemeente Utrecht bij om met alle opbrengsten Utrechtse kunstenaars te faciliteren nieuw werk voor de route te maken. De kunstroute CareFull verbond diverse kunstinstellingen en verrassende locaties binnen en buiten de stad. Bezoekers dwaalden, in deze opzet, door wijken, tuinen, kunstlocaties en binnenruimtes en werden verrast door beeldende kunst. De organisatie berustte bij Stichting Art Utrecht.

Stichting Fluid Future

Samen met het Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug schreef Stichting Fluid Future een kunstopdracht uit dat bezoekers van het Zeisterbos aan het denken moet zetten over de consumptie van water en wat dit doet met de leefomgeving. Hierop geïnspireerd nodigde de organisatie drie kunstenaars uit een schetsontwerp te maken. Kunstenaar Ronald van der Meijs maakte het winnende ontwerp. Zijn kunstwerk, getiteld H2O, verbeeldt de verdroging in het bos. Het pakt als het ware water af van de consument om het terug te laten vloeien naar de natuur. Het Boellaardfonds droeg € 5.000 bij aan de realisatie van dit project.

Stichting Cultuurplatform Soest

Het Cultuurplatform Soest heeft als overkoepelend doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren en te faciliteren.

In 2022 werd in de Koninklijke Kassen van Paleis Soestdijk de tweede editie van de kunstbeurs Kunst op Stand gerealiseerd in het weekend van 10 en 11 september. Het was toen het weekend van Open Monumentendag en de tuinen van Paleis Soestdijk waren gratis toegankelijk voor publiek. De gratis toegang, uitgangspunt bij de Open Monumentendagen, stond garant voor een laagdrempelig kunstevenement. Het Boellaardfonds droeg € 1.000 bij.

Stadsmuseum Woerden

Onder de titel ‘(On)peilbaar water’ nodigde Stadsmuseum Woerden 8 hedendaagse kunstenaars uit om vorm te geven aan de verhouding tussen mens en water in het Groene Hart.

Tegen de historische achtergronden van 700 jaar Groot-Waterschap en het jubileumjaar 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie wilde het museum haar bezoekers aan het denken zetten over de rol die water in deze regio speelt en heeft gespeeld. De tentoonstelling was te bezichtigen van 22 oktober 2022 tot en met 5 maart 2023. Het Boellaardfonds droeg € 2.000 bij.

Kunstliefde: De Belofte 2023

De Belofte is een inspirerend ontwikkeltraject voor jonge, veelbelovende kunstenaars. De Belofte biedt begeleiding, een collectief ontwikkelproces en ruimte voor experiment. Kunstenaars kunnen onder begeleiding hun plek vinden in de hedendaagse kunstwereld en leren om hun kunst te duiden en zichzelf te profileren. Het is een traject vol ontmoetingen, uitwisseling en kennisoverdracht waarbij kunstenaars hun eigen beroepspraktijk weten te professionaliseren. Gezamenlijk werken de deelnemers toe naar een groepstentoonstelling in de monumentale ruimte van Kunstliefde aan de Nobelstraat. Het Boellaardfonds droeg aan de organisatie € 5.000 bij. De 18e editie van de Belofte vond plaats in juni en juli 2023.

Janskerk Utrecht: ‘Ruimte waar het licht kan komen’

Het gebouw van de Janskerk is licht en donker tegelijk. Contrasten die overbrugd worden door de tijd. De Oecumenische Janskerk bestond 50 jaar in 2022. Eén van de festiviteiten was een kunstexpositie in de Utrechtse Janskerk in de maand juli, met als titel ‘Ruimte waar het licht kan komen’. De expositie was bedoeld voor alle Utrechters en voor mensen die Utrecht bezoeken: een cadeau aan de stad, die in 2022 haar 900-jarig bestaan viert. Het Boellaardfonds ondersteunde de expositie met een bedrag van € 3.000.

Nectar: art & urban natureLKG De Ploegh, uit Amersfoort vroeg Harald Schole een tentoonstelling samen te stellen met minimaal tien leden van De Ploegh en een aantal gastkunstenaars. De wisselwerking tussen de leden en de gastkunstenaars moest kansen bieden om wederzijds het kunstzinnig perspectief te verbreden. De Thematentoonstelling in de Sint-Joriskerk vond plaats van 7 september t/m 15 oktober 2022. Het Boellaardfonds droeg € 3.000 bij aan de organisatie.

doe een projectaanvraag