Halina Zalewska – Hart en ziel

Contact

Stichting Het Boellaardfonds
Postbus 63
1391 AB Abcoude

bestuur@boellaardfonds.nl >

Disclaimer

Hierbij geven wij aan onder welke voorbehouden wij de informatie op onze website aanbieden.

Stichting Het Boellaardfonds streeft naar een zo actueel mogelijke website en respecteert het auteursrecht van derden die wij om toestemming hebben gevraagd voordat wij beeldmateriaal publiceren waarop hun auteusrrechten rusten.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Neem contact met ons op, indien je als maker van een (kunst)werk constateert dat wij een werk onjuist of per abuis zonder correcte naamsvermelding publiceren.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Het Boellaardfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot die ontstaat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen (her)gebruiken voor eigen/thuis-gebruik. Gebruik voor commerciƫle doeleinden is verboden.
Voor alle andere gevallen van beoogd gebruik geldt dat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Het Boellaardfonds het niet is toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te gebruiken of hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij de Stichting Het Boellaardfonds en of bij de makers van de (kunst)werken.

doe een projectaanvraag