Archief projecten

Het fonds steunt initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten. Het verdiepen van inhoud en kwaliteit van beeldend kunstenaars. En het faciliteren en het verbeteren van werkruimtes, materiaal e.d.

Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen, verenigingen en door individuele rechtspersonen.

Tilmann Meyer-Faye – Het falen van het maakbare

2020

Het genootschap Kunstliefde kreeg een bijdrage van 20.000 euro. Het uitgangspunt hierbij is dat Kunstliefde 10 tentoonstellingen organiseert met en voor haar leden, kunstenaars in de stad en regio Utrecht en jong afgestudeerden van de HKU. Doel van de tentoonstellingen is onder andere het verdiepen van het kunstenaarschap, het bevorderen van de verkoop van kunst (en daardoor inkomen) en presenteren van kunst aan een groter (Utrechts) publiek. De tentoonstellingen worden meestal ondersteund door podiumavonden.

In de oude bibliotheek nemen 70 beeldend kunstenaars het gebouw in bezit met actuele kunst, tijdens UtrechtDownUnder 2020. Nationaal en internationaal bekende kunstenaars en aanstormend talent laten recent werk zien op 5000 vierkante meter.
Op zes verschillende afdelingen presenteren deze 70 kunstenaars hun actuele werk. De kunst is als het ware in deze voormalige bibliotheek te ‘lezen’. Zoals in een bibliotheek wordt er ingedeeld volgens categorie, op genre, waardoor het concept van de tentoonstelling en de betekenis van de locatie in elkaars verlengde liggen. Deze categorisering licht de mentaliteit, de basishouding uit waarmee verschillende werken in eerste instantie ontwikkeld en gemaakt zijn.

Het Boellaardfonds ondersteunde het genootschap Kunstliefde tevens met een bijdrage van 2.000 euro voor de organisatie van de De Belofte #15. De Belofte is een talentontwikkelingstraject voor recent afgestudeerde kunstenaars. Deze speciale editie zal anders verlopen dan voorgaande jaren en daarmee is deze editie de aftrap voor een nieuw talentprogramma in de volgende cultuurnotaperiode. De Belofte helpt en stimuleert jonge kunstenaars om zich na de academie verder te ontwikkelen in hun beeldende beroepspraktijk.

In augustus 2020 bestaat het Sjanghaipark in de wijk Overvecht 50 jaar. Het experimentele park Sjanghaidreef, zoals het in het begin genoemd werd, behoort tot een van die eerste projecten waarin beeldend kunstenaars zich buiten de toenmalige geëigende kaders van de beeldende kunst zijn gaan bewegen. Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan werkt Hans van Lunteren, destijds een van de betrokken kunstenaars, aan een uitgave voor een boek waarin de betekenis en de culturele gelaagdheid van het park worden belicht. Het Boellaardfonds steunde de publicatie ‘Het alledaagse in het bijzonder’.

Stichting Grafein organiseerde in 2020 het symposium Panta Rhei met bijdragen van deelnemers aan de manifestatie Grafiek2019. Het fonds ondersteunde het symposium.

2019

Het fonds honoreerde in dit jaar beeldend kunstenaar Ruud Kuijer met de totstandkoming van ‘Over sculptuur, beschouwingen van een maker en beschouwer’, een publicatie over de in zijn werk gebruikte beeldhouwtechnieken.

Ook droeg het fonds bij in de kosten van de Kunstmanifestatie Maliebaan, een jaarlijkse expositie in september van werk van Utrechtse kunstenaars. Dit jaar was de organisatie in handen van Jaap Roell (Kuub) en van Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar.

2018

Het Boellaardfonds honoreerde een aanvraag van beelden kunstenaar en mede-initiatiefnemer Meria Bakker van het project Paltz Art, een kunstproject in de openbare ruimte van het landgoed Paltz te Soest.

Ook steunde het fonds een artist-in-residence verzoek van Carien Vugts in Barcelona. Met de herinneringen aan een eerder verblijf liet de kunstenaar zich voor een werkperiode in Barcelona en het omliggende platteland in de periode december 2018 – april 2019 inspireren.

Tevens droeg het fonds bij aan het project Utrechtse kunst in De Bibliotheek, waarmee vijf kunstenaars werken maakten voor de nieuw te openen Bibliotheek Utrecht. Het Boellaardfonds steunde ‘Monument voor het Digitaal Falen’ van beeldend kunstenaar Jop Visser Vorstenbosch.

2017

Ook droeg het fonds bij aan de kosten van het Stijlpaviljoen. Een tijdelijke presentatie in de openbare ruimte in Amersfoort waar met het werk van een gevarieerde groep jonge kunstenaars een moderne invulling van de kunststroming De Stijl te zien was.

Beeldend kunstenaar en fotograaf Rob Hornstra nam het initiatief tot het project ‘Man next door’. Een fotografisch project over Kid, de buurman van Hornstra, die op 42 jarige leeftijd na een leven van omzwervingen, drugsverslaving was overleden. De fotografische herinnering kreeg gestalte in een tentoonstelling in het Centraal Museum.

2016

Het Boellaardfonds steunde het initiatief van fotograaf Juri Hiensch. Hij verzorgde een expositie in de openbare ruimte in het kader van 10 jaar ‘Le Guess Who?’ met bijzondere portretten van de deelnemers van dit muziekfestival. Ook de eigen fotografische ontwikkeling van de fotograaf was onderdeel van het project. Fotograaf Juri Hiensch had zich laten inspireren op de 10 edities van dit bijzondere muziekfestival in Utrecht met in totaal 20 zuilen met impressies verspreid over de Utrechtse binnenstad.

Het Boellaardfonds steunde het vier maanden durende internationale kunstproject Hacking Habitat, Art of Control. Dit groots opgezette project met maar liefst 86 kunstwerken vond plaats in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein te Utrecht. Als onderdeel steunde het fonds twee projecten, waar onder het project Zaailingen van Hans van Lunteren.

Ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum van kunstenaarsatelier TIJ steunde het Boellaardfonds de aanvraag van het jubileumproject ‘Hortus Conclusus’, een expositie en poëzie- en kunstbundel i.s.m. het Stadsgilde.

De Utrechtse beeldend kunstenaar Menno Hiele maakte voor het LekArt Festival 2016 met een bijdrage van het Boellaardfonds een nieuwe hydrosculptuur als onderdeel van het festival in Culemborg.

2015

In dit jaar leverde het Boellaardfonds een financiële bijdrage aan de kunstmanifestatie UtrechtDownUnder – Onder Controle – georganiseerd door Kunstliefde. 
Kunstliefde organiseerde voor het Boellaardfonds de expositie en prijsuitreiking van de Boellaardprijs 2013 in de kapel van de voormalige gevangenis. Het Boellaardfonds financierde de organisatie en kosten hiervan.


Het Boellaardfonds steunde tevens een kunstproject van Stichting RoodNoot, in Utrecht.

doe een projectaanvraag