Beheer van het vermogen in 2022

Het vermogen van het Boellaardfonds steunde in 2022 op een tweetal pijlers: Het onroerend goed in de Nobelstraat/Lange Jufferstraat in Utrecht en de effectenportefeuille. Medio 2022 heeft het fonds afscheid genomen van het onroerend goed en ervoor gekozen om de realiseerde opbrengst geheel te beleggen.

Angelina Kumar

In 2022 lagen de inkomsten door de verkoop van het onroerend goed (gerealiseerde waardestijging) en gunstige beleggingseffecten boven de begroting. De ontwikkeling van de lasten bleven hierbij ver achter. Dit heeft zijn weerslag gevonden in de positieve resultaten over 2022. Het resultaat bedroeg 171.917 euro. Zie baten en lasten 2022.

Voor de instandhouding van het vermogen en het genereren van voldoende inkomsten is er door het bestuur voor gekozen, om een defensief beleggingsbeleid te voeren met het accent op een continue dividend/rentestroom.

doe een projectaanvraag