Goof Kloosterman en Sophie Spekle

project 2020

De Belofte
#15

In 2020 ondersteunt het Boellaardfonds het genootschap Kunstliefde met een bijdrage van 2.000 euro voor de organisatie van de jubileumtentoonstelling De Belofte #15.

‘De Belofte’ is een talentontwikkelingstraject voor recent afgestudeerde kunstenaars. De Belofte #15 zal een speciale editie worden en anders verlopen dan voorgaande jaren. Daarmee is deze editie de aftrap voor een nieuw talentprogramma in de volgende cultuurnotaperiode. De Belofte helpt en stimuleert jonge kunstenaars om zich na de academie verder te ontwikkelen in hun beeldende beroepspraktijk.

In deze jubileumeditie gaan vier voormalig Belofte deelnemers een samenwerking aan met vier kunstenaars die in 2019 afstudeerden. Iedere ex-deelnemer kiest zelf een kunstenaar uit de lichting 2019 om mee samen te werken. De keuze kan gemaakt worden op basis van zowel overeenkomsten in het werk als tegenstellingen. In ieder geval gaat de ex-deelnemer ervan uit dat er een inspirerende samenwerking en uitwisseling kan ontstaan.

Samen worden ze uitgedaagd een werkperiode aan te gaan waarin ze tot nieuw werk komen. Dat kan resulteren in individuele werken als wel in een gezamenlijk kunstwerk of een presentatie.

De ex-Belofte deelnemers fungeren hiermee als sparring-partner voor de vers afgestudeerde kunstenaars en kunnen hen met hun ervaring en expertise ondersteunen.

kunstliefde.nl/debelofte >

Angelina Kumar
Victor Crepsley
Annï Mertens

doe een projectaanvraag