Tilmann Meyer-Faye - Het falen van het maakbare

project 2018

Palz Art
Biënnale

Boellaardfonds steunde het initiatief Palz Art met een bijdrage van 3.000 euro

Landgoed De Paltz (77 ha) is een bijzonder natuurterrein dat in 2007 eigendom werd van de provincie Utrecht en vervolgens in beheer werd gegeven aan het Utrechts Landschap. Er is een begin gemaakt met de restauratie van het landschapspark in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug waarin landgoed De Paltz een belangrijke schakel vormt. De woningen op het landgoed zijn in erfpacht verkocht aan particulieren.

Zeno van den Broek
Tim Breukers
André Pielage
Dominique Himmelsbach
Rudie van de Berg

Tijdens de pilot PaltzArt 2016 hebben de bewoners het initiatief genomen een deel van het terrein open te stellen voor de pilot van een bijzonder kunstproject: PaltzArt. De pilot PaltzArt onderzocht hoe kunstenaars op het landgoed een werk in situ konden uitvoeren en hoe het ontstaansproces daarvan publiek gemaakt kon worden. De drijfveer hierachter was helder en ambitieus tegelijkertijd. Door de ter plekke ontstane kunstwerken, de rondleidingen en de filmische interviews met de kunstenaars kreeg het publiek meer inzicht in de kunstwerken, de relatie tussen de kunstwerken en de locatie en ook in hoe kunstenaars denken, kijken en werken.

Gedurende drie zondagen in de maand juni konden bezoekers kennis nemen van de kunst in een zeer persoonlijke omgeving.

 

paltzbiennale.nl >

doe een projectaanvraag