Menno Hiele - Hosetree

Project 2016

Menno Hiele
Gedeelde Grond

Stichting Boellaardfonds droeg 1.500 euro bij aan de sculptuur van Menno Hiele

Zijn aanwezigheid maakte deel uit van Gedeelde Grond, de benaming van het LekArt festival 2016. Doelstelling van LekArt Festival 2016 is om een breed publiek aan te spreken met hedendaagse beeldende kunst, waarbij zowel in proces als resultaat de nadruk ligt op het delen van onze grond. Het doel is dat de grond wordt onderzocht, versterkt en soms juist tegengesproken door een diversiteit aan kunstenaars, architecten, ecologen, sociologen en economen. Resultaat is dat kunst en samenleving in elkaar overvloeien, waarbij de locatie als voedingsbodem dient voor creativiteit in vele diverse vormen.

Het hoofdthema van LekArt Festival 2016, Gedeelde Grond, bestaat uit twee subthema’s: ‘groene grond’ en ‘vreemde grond’. Deze thema’s onderzoeken de grond, waarbij het concept ‘delen’ wordt uitgediept door middel van diverse kunstvormen.

Menno Hiele en Groene Grond

We delen de grond niet alleen met mensen, maar ook met dieren, planten en schimmels. De bewoners van de ecologische wijk EVA-Lanxmeer hebben dit gegeven vertaald naar de inrichting van hun eigen woonomgeving en hebben deze aangepast aan het ecologische systeem, in plaats van andersom. Doordat het delen van grond met de natuur centraal staat, worden de bewoners ook aangezet hun grond met elkaar te delen. We delen onze grond met de natuur en zijn onderdeel van diezelfde natuur. Tegelijkertijd proberen we de groei van planten, dieren en schimmels te controleren en te begrenzen.

Kunstenaar Menno Hiele gaat dieper in op deze maakbaarheid van de natuur. Speciaal voor dit festival maakt hij nieuw werk. Zelf zegt hij over zijn werk: ‘Het gaat mij om de transformatie van materiaal. Kan een door de mens gemaakte houten object zich weer gedragen als een natuurlijk iets? Kan het groeien, kunnen de sappen weer door het hout stromen zoals ze dat ooit hebben gedaan? Ik wil kijken of ik door de fusie van het mensgemaakte en de natuur, vaak in de vorm van planten, weer nieuwe vormen van leven kan maken. Nieuwe organismen waarbij tussen de materialen een duidelijke band zichtbaar is. Zonder elkaar zouden de materialen niet kunnen overleven of tot leven kunnen komen.’

 

lekart.nl >

mennohiele.nl >

doe een projectaanvraag