project 2020

Kunstliefde
ondersteuning genootschap

In 2020 ondersteunt het Boellaardfonds het genootschap Kunstliefde met een bijdrage van 20.000 euro.

Het uitgangspunt hierbij is dat Kunstliefde 10 tentoonstellingen organiseert met en voor haar leden, kunstenaars in de stad en regio Utrecht en jong afgestudeerden van de HKU. Doel van de tentoonstellingen is onder andere het verdiepen van het kunstenaarschap, het bevorderen van de verkoop van kunst (en daardoor inkomen) en presenteren van kunst aan een groter (Utrechts) publiek.
De tentoonstellingen worden meestal ondersteund door podiumavonden.

kunstliefde.nl >

Zomercollectie, compilatie
Het Kunstenaarsboek
Sporen van Moesman
Hurray Belofte Jubilee

Fotografie: Luuk Huiskes en Lou Vos

doe een projectaanvraag