Juri Hiensch - 10 jaar Le Guess Who

Project 2016

Juri Hienscha
10 jaar Le Guess Who?

Het Boellaardfonds steunde Le Guess Who? en Juri Hiensch met 1.500 euro

Het Boellaardfonds steunde het initiatief van fotograaf Juri Hiensch. Hij verzorgde een expositie in de openbare ruimte in het kader van 10 jaar Le Guess Who? met bijzondere portretten van de deelnemers van dit muziekfestival.
Ook de eigen fotografische ontwikkeling van Juri Hiensch was onderdeel van het project. Juri Hiensch had zich laten inspireren door de 10 edities van dit bijzondere muziekfestival in Utrecht met in totaal 20 zuilen met impressies verspreid over de Utrechtse binnenstad.

jurihiensch.nl >

doe een projectaanvraag