Ienke Kastelein - Nachtkamer

winnaar 2013

Ienke Kastelein

Ienke Kastelein (1956) maakt foto’s en installaties. Ze werkt met fotografie, video, geluid, met lichte materialen en bestaande voorwerpen al naar gelang de context van het werk.

Uit het juryrapport:
‘Zij stelt zich op als verzamelaar, transformator en regisseur en is gefascineerd door waarneming, geheugen, en de kracht van metaforen in het alledaagse.
In haar projecten onderzoekt ze de verbinding tussen mensen en hun omgeving, onder meer in het fenomeen zitten en het uitzicht. In de installaties ensceneert zij ruimtes en voorwerpen waarin betrokkenheid van de toeschouwer een voorwaarde is. Haar foto’s zijn te beschouwen als poëtische observaties van het alledaagse.’

Overdracht op de jongere generatie kunstenaars
Ienke Kastelein wil een interdisciplinair onderzoek doen met studenten van verschillende studierichtingen van de HKU waarbij zij zich laten inspireren door een locatie en thema’s die de individuele deelnemers bezighouden. Het werkproces moet leiden tot een presentatie, verslag, performance of installatie met een tijdelijk karakter.

ienkekastelein.nl >

Point de Vue
Stills #2
Stills #2
Urban images

doe een projectaanvraag