Shanghaipark, toen en nu

project 2020

Hans van Lunteren
Het alledaagse in het bijzonder

Het Boellaardfonds steunde de publicatie ‘Het alledaagse in het bijzonder’ met 2.500 euro.

In augustus 2020 bestaat het Sjanghaipark in de wijk Overvecht 50 jaar. Het experimentele park Sjanghaidreef, zoals het in het begin genoemd werd, behoort tot een van die eerste projecten waarin beeldend kunstenaars zich buiten de toenmalige geëigende kaders van de beeldende kunst zijn gaan bewegen.

Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan werkt Hans van Lunteren, destijds een van de betrokken kunstenaars, aan een uitgave voor een boek waarin de betekenis en de culturele gelaagdheid van het park worden belicht. Aan het boek ‘het alledaagse in het bijzonder’ dragen diverse auteurs bij. Bart Rutten(Centraal Museum) schrijft een voorwoord, Bettina van Santen de inleiding, Sofia Dupon de hoofdtekst, Piet Vollaard over Leroy als inspiratie bron. Witold van Ratingen beschrijft het park vanuit een psychogeografisch perspectief. Marc Nolden interviewt Rob Henderiks over het gemeentelijk beleid en Martine Bakker heeft een aantal interviews met bewoners en de initiatiefnemers gemaakt. De typografie is in handen van Caroline de Lint. Het boek komt uit bij Uitgever JapSam en wordt tweetalig uitgegeven.  

hansvanlunteren.nl >

doe een projectaanvraag